Online přihlášky do projektu Šdš 2020-2021

Vládní opatření týkající se pandemie koronaviru v minulém pololetí bohužel nedovolila zakončit školní šachový rok standardně

a ani v nejbližší budoucnosti stále nemáme mnoho jistot, přesto ve školním roce 2020-2021

zahájíme činnost projektu ŠACHY DO ŠKOL jako obvykle.

V letošním roce dochází v projektu pouze k jedné podstatné změně a to je

způsob přihlašování škol, které proběhne přes online formulář zveřejněný na našem webu (zelený odkaz níže)

Přihlášku může vyplnit zástupce vedení školy nebo vyučující do 20. října, škole bude přijetí přihlášky potvrzeno mailem.

Je nutné, aby formulář vyplnily všechny školy, které se chtějí zúčastnit (kvůli aktualizaci kontaktů).

Součástí přihlášky je i objednávka cvičebnic, tu je ale možné odložit na později, až se ustálí počty dětí ve skupinách se šachovou výukou.

Odloženou objednávku cvičebnic posílejte, prosím, jako obyčejnou zprávu na mail sachydoskol@chess.cz.

Cvičebnice budou letos rozesílány ze skladu v Praze (sekretariát  ŠSČR, Strahov),

zde bude v případě zájmu možné i osobní vyzvednutí.

>>>>ONLINE PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU ŠACHY DO ŠKOL  ZDE <<<<

V případě dotazů k vyplňování online přihlašovacího formuláře

mě můžete kontaktovat na tel. +420723279926 ve všední dny 9:00-17:00, ráda Vám pomohu.

 

Další podmínky a termíny projektu  zůstávají stejné.

———————————————————————–

Co škola zapojená v projektu Šdš získá:

LearningChess – přístup do výukového šachového portálu zdarma

Cvičebnice ze stávající nabídky do počtu 25 kusů zdarma (dle počtu dětí 1žák/1kus, poštovné a balné se nehradí při první objednávce ve školním roce)

Nové školy v projektu  metodiku a sbírku úloh zdarma

Školám, které šachy povedou jako vyučovací předmět, který  je pro žáky zdarma, navíc příspěvek na odměnu pro vyučujícího 3 000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání závěrečné zprávy.)

Možnost pro další učitele školy zdarma absolvovat online školení trenérů 4. třídy a účastnit se metodických schůzek – workshopů během školního roku v regionech

Možnost stažení podpůrných materiálů (diplomy apod.)

Možnost zapůjčení šachového materiálu

Pomoc s organizací meziškolních přátelských zápasů

Možnost konzultovat a spolupracovat s krajským koordinátorem Šdš

Možnost využít již zpracované dokumenty a texty týkající se vztahu výuky šachu k rámcově vzdělávacím plánům (při začleňování výuky šachu do ŠVP)

 

Co musí škola splnit?

Přihlásit se do projektu do 20. října, do projektu lze vstoupit i v pololetí (přihláška do 31. 1.)

Vést ve školním roce šachovou výuku formou vyučovacího předmětu anebo šachového kroužku (případně více šachových kroužků), doporučuje se účast min. 10 dětí, ale může být i méně

Odtrénováno/odučeno musí být nejméně 25 tréninkových jednotek/skupinu (jednotka = 45 minut, 12-13 jednotek za pololetí)

Kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který absolvoval kurz šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, které v rámci Šdš pořádá ŠSČR, příp. krajské šachové svazy, tuto kvalifikaci je možné si doplnit nejpozději do konce listopadu (školení lze absolvovat i online https://www.chess.cz/online-skoleni-treneru-4-tridy/, studenti  učitelských oborů na VŠ mají tento kurz zcela zdarma)

Do 20. 6. odeslat na adresu sachydoskol@chess.cz stručnou zprávu o průběhu výuky s připomínkami či náměty, co do budoucna změnit. Tyto zprávy posílají vyučující v kroužku, pokud vedou kroužky ve více školách nebo výuku zajišťuje soukromá šachová škola, mohou zaslat jednu souhrnnou zprávu. Součástí této zprávy by měla být i informace o tom, zda se škola chce účastnit projektu Šdš i v dalším školním roce.

V případě, že škola povede šachy jako vyučovací předmět, ještě je nutno  splnit:

  • uzavřít do 30. 10.   s ŠSČR smlouvu o zapojení se do projektu
  • poskytnout ve škole prostor pro prezentaci projektu Šdš (nástěnka, webové stránky) – obsah zajistí trenér nebo manažer projektu.

——————————————————-

 

Mgr. Venuše Souralová

republiková manažerka projektu Šachy do škol

venuse.souralova@chess.cz

sachydoskol@chess.cz