Pedagogové mezi šachisty

Velmi nás zajímá, kolik takových učitelů a učitelek vlastně je. Pokud budeme znát jejich alespoň přibližný počet, případně rozložení jejich počtů na jednotlivých stupních českého vzdělávacího systému, můžeme vhodně zvolit účinnou strategii a nabídnout pomoc, která tyto pedagogy v jejich snaze podpoří. Může to být např. poskytnutí vhodného prostoru pro sdílení vzájemných zkušeností (reálného či virtuálního),  zasílání různých propagačních materiálů,  pomoc s obstaráním/zapůjčením hracího materiálu, cenné rady při pořádání menších motivačních školních turnajů, kontakty na nejbližší šachové oddíly apod.

Více informací na stránkách ŠSČR zde