Proč právě šachy?

Evropská šachová unie (ECU) zveřejnila na svém youtube kanálu promo video pro evropské projekty Chess in School, které odpovídá na zásadní otázky: Proč šachy? Proč do škol?

Překlad:

Šachy jsou hra, která je stará více než 1400 let. Jak je možné, že je dnes považována za důležitou vzdělávací aktivitu používanou ve školách po celé Evropě? Abychom mohli odpovědět, musíme si nejprve položit otázku, jak bude vypadat naše budoucnost a jak školy připravují dnešní děti na výzvy, které na ně v životě čekají. Extrémně rychlé změny sociálních podmínek, změny klimatu, umělá inteligence, automatizace a nová digitální éra (50% povolání bude zautomatizováno, 80% dnešních povolání nebude již existovat). Vědci předpovídají, že jen v následujících 20 letech proběhnou ve struktuře lidské společnosti větší změny než v předchozích třech stoletích dohromady (4. průmyslová revoluce – stroje budou řízeny stroji. Nová generace bude mít 10 různých typů povolání na více než 40 různých pracovních pozicích). Toto ovlivní nás všechny, ale nejzásadněji naše děti. Abychom je připravili na tyto významné změny, musíme jim dát možnost získat úplně jiné dovednosti. Vědci hovoří o takzvaných čtyřech „K“ (z angličtiny 4Cs Critical thinking, communication, creativity, collaboration), tedy kritickém myšlení, komunikaci, kreativitě a kooperaci. Školy musí najít vyučovací metody vyhovující potřebám společnosti a poskytující dětem nové postupy a přístupy použitelné v digitální éře, aby byly připravené pro život v online i skutečném světe. Proč šachy? Abychom u dětí dostatečně rozvinuli „4K“, musíme je naučit prosociálnímu chování, rozpoznávání vzorců, řešení problémů, zlepšovat jejich paměť a schopnost zobecňovat znalosti. Šachy pomáhají dětem trénovat všechna „4K“. Je to klasická desková hra, která se dá jednoduše hrát ve třídě a zároveň je také vhodná pro hraní ve virtuálním světě. Je dokázáno, že hra obecně je stěžejní vzdělávací metoda moderního věku, protože děti jsou přirozeně zvyklé učit se prostřednictvím hry. Šachy přesahují všechny hranice (věkové, jazykové, genderové, fyzického vývoje i handicapové, etnické, náboženské i kulturní). Vedou děti k tomu, aby prožívaly své výhry ušlechtile a prohry důstojně. Je to jedna z nejrychleji rostoucích vzdělávacích metod v Evropě, již více než 6 milionů dětí hraje ve škole šachy a každý den se další školy připojují k využívání této báječné vyučovací příležitosti.

Evropská šachová unie. Děláme Evropu chytřejší.