Proč učit děti šachy – pozvánka na přednášku

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás, vedoucí pracovníky škol a školských odborů, pedagogy, preventisty, výchovné poradce a vychovatele pozvat na přednášku

„Proč učit děti šachy“

pořádanou v rámci Pražského mezinárodního šachového festivalu v krásném prostředí hotelu Don Giovanni Prague

(Vinohradská 2733/157a, 130 00 Praha 3-Žižkov, metro Želivského)

dne 15. června 2022 od 10:00 – 12:00.

Přednášející Mgr. Venuše Souralová, manažerka projektu Šachy do škol, učitelka 1. st. ZŠ s třináctiletou praxí.

Posluchači přednášky získají ucelený přehled o využití deskové hry šachy jako užitečného

didaktického nástroje k rozvoji klíčových kompetencí u dětí v předškolním i školním věku (vztah šachu k RVP ZV),

jako významného pomocníka v prevenci sociálně patologických jevů a prostředku, jak podpořit dívky i chlapce

v jejich vzdělávání bez ohledu na jejich přirozené schopnosti, socioekonomické zázemí, původ či prostředí, ve kterém žijí.

Posluchači budou na závěr seznámeni s projektem Šachy do škol ŠSČR.

 

Rádi Vás na Pražském mezinárodním šachovém festivalu přivítáme!

 

Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mailové adrese  sachydoskol@chess.cz, děkuji.

pdf soubor pozvánky: Pozvánka na přednášku Proč učit děti šachy PICF 2022