Nový ročník projektu ŠACHY DO ŠKOL je tu!

Nový školní rok začíná a i letos je možné přihlásit mateřské, základní a střední školy do projektu Šachy do škol.
Stačí k tomu otevřít na škole pro děti šachový kroužek nebo vést výuku šachu v rámci  některého předmětu (nejčastěji matematika) nebo jako povinný či nepovinný předmět.

JAK SE ZAPOJIT?

Pokud jste ředitel/ka  mateřské, základní či střední  školy (příp. vyučující nebo šachový trenér/ka) a máte zájem o začlenění šachu pravidelně  do výuky  nebo o založení šachového zájmového kroužku na Vaší škole, zapojte se do projektu Šachy do škol a využijte podporu, kterou nabízíme.

Učiňte následující kroky:

 1. Přečtěte si podrobné podmínky účasti škol (níže)
 2. Informujte o svém záměru vedení školy (pokud jste pouze vyučující či trenér)
 3. Stáhněte si přihlašovací formulář  zde.
 4. Tuto vyplněnou přihlášku (formulář obsahuje i objednávku cvičebnic) odešlete na mailovou adresu sachydoskol@chess.cz.
 5. Vyčkejte na odpověď.

Nové podmínky účasti škol v projektu Šachy do škol od září 2019

Co musí škola splnit?

 • přihlásit se do projektu do 20. října, do projektu lze vstoupit i v pololetí (přihláška do 31. 1.)
 • vést ve školním roce šachovou výuku formou vyučovacího předmětu anebo šachového kroužku (případně více šachových kroužků), doporučuje se účast min. 10 dětí, ale může být i méně
 • odtrénováno (nebo odučeno) musí být nejméně 25 tréninkových jednotek/skupinu (jednotka = 45 minut, 12-13 jednotek za pololetí)
 • kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který absolvoval kurz šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, které v rámci ŠdŠ pořádá ŠSČR, příp. krajské šachové svazy, tuto kvalifikaci je možné si doplnit nejpozději do konce listopadu (školení lze absolvovat i online https://www.chess.cz/online-skoleni-treneru-4-tridy/, studenti  učitelských oborů na VŠ mají tento kurz zcela zdarma )
 • do 20. 6. odeslat celorepublikovému manažerovi projektu (sachydoskol@chess.cz) stručnou zprávu o průběhu výuky s připomínkami či náměty, co do budoucna změnit. Tyto zprávy posílají vyučující v kroužku, pokud vedou kroužky ve více školách nebo výuku zajišťuje soukromá šachová škola, mohou zaslat jednu souhrnnou zprávu. Součástí této zprávy by měla být i informace o tom, zda se škola chce účastnit projektu Šdš i v dalším školním roce.

V případě, že škola povede šachy jako vyučovací předmět, ještě je nutno  splnit:

 • uzavřít do 30. 10.   s ŠSČR smlouvu o zapojení se do projektu, smlouvu připravíme a odešleme vám k podpisu
 • poskytnout ve škole prostor pro prezentaci projektu Šdš (nástěnka, webové stránky)- obsah zajistí trenér nebo manažer projektu.

A to nejlepší na konec:

Co škola zapojená v projektu Šdš získá:

 • LearningChess – přístup do výukového šachového portálu zdarma
 • Cvičebnice ze stávající nabídky do počtu 25 kusů zdarma (dle počtu dětí 1žák/1kus, poštovné a balné se nehradí při první objednávce ve školním roce)
 • Nové školy v projektu  metodiku a sbírku úloh zdarma
 • Školám, které šachy povedou jako vyučovací předmět, který  je pro žáky zdarma, navíc příspěvek na odměnu pro vyučujícího 3 000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání závěrečné zprávy.)
 • Možnost pro další učitele školy zdarma absolvovat online školení trenérů třídy a účastnit se metodických schůzek – workshopů během školního roku v regionech.
 • Možnost stažení podpůrných materiálů (diplomy apod.)
 • Možnost zapůjčení šachového materiálu
 • Pomoc s organizací meziškolních přátelských zápasů
 • Možnost konzultovat a spolupracovat s krajským koordinátorem Šdš

Máte dotazy, nejste si jistí, zda do toho jít?  Stačí napsat na mail sachydoskol@chess.cz, rádi Vám poradíme!

Vztah šachu k RVP ZV zde:  https://www.chess.cz/sachy-do-skol/prinos-sachu-pro-deti/