Seminář zdarma: Trénink dětí a mládeže v online prostředí

Bratislavská šachová akadémia ve spolupráci s BŠZ A SŠZ pořádají online seminář trenérů šachu, který se bude konat dne 13. 2. 2021 přes ZOOM.

Zváni jsou všichni zájemci z řad trenérů ČR, učitelů  a vedoucích školních kroužků. Účast na tomto semináři je zdarma. 

Cílem semináře je ukázat trenérům metody a způsoby dlouhodobého trénování svěřenců v online prostředí a jak správně děti v online světě trénovat.

 

Veškeré podrobnosti k semináři, přihláškám, programu naleznete v příloze.

Děkujeme kolegům ze Slovenska za oslovení a umožnění českým trenérům se semináře zúčastnit. 

Bratislavská šachová akadémia