Školení trenérů v Olomouci

Šachový svaz Olomouckého kraje

 pořádá

školení trenérů 4. třídy a seminář trenérů 3. a 4. třídy a vedoucích kroužků

Termín: sobota 14. 12. 2019, 9:00 – 16:00

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, třída 17. listopadu

Právo účasti: členové ŠSČR starší 14 let, učitelé a vedoucí šachových kroužků

 Vedoucí školení: Richard Biolek, tel. 725 877 819, e-mail: biolci@volny.cz

Program: přednášky na šachová témata, pravidla FIDE, metodika vedení kroužku

Cena za účastníka:   0,- Kč Náklady na školení hradí ŠSČR

 

Přihlášky: Nejpozději do 10. 12. 2019 na e-mailovou adresu vedoucího školení.

V přihlášce uvést:  Jméno a příjmení, evid. číslo LOK, adresu bydliště, aktuální e-mail, aktuální číslo mobilu a mateřský oddíl.

Školení bude probíhat dle směrnice pro přípravu trenérů, viz:

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/08/Priloha_10_VV96_Pokyny_pro_skoleni_treneru_2-4_tridy.pdf

Richard Biolek

vedoucí akce