Testy s šachovými figurkami od Martina Beila

Testy s šachovými figurkami

Na stránkách Šachy Dolmen jsme připravili novou sadu Testů s šachovými figurkami http://sachy-dolmen.cz/stranka/testy-s-sachovymi-figurkami, určenou pro začátečníky a mírně pokročilé. Doporučujeme využití v rámci projektu Šachy do škol.

Testy jsou rozdělené do šesti částí podle jednotlivých figurek: králdámavěžstřelecjezdec a pěšec. Ke každé figurce jsou připravené čtyři procvičovací testy, které jsou zaměřené na procvičování pohybu figur, maty 1. tahem, matové obrazce a materiální zisky.

Kliknutím na obrázek nebo název figurky se uživatel dostane na stránku Šachopedie o dané figurce.

Testy jsou určené k použití při výuce začátečníků a mírně pokročilých ve školách, kroužcích i šachových oddílech. Užitečné je také využití v domácích úkolech a samostatném procvičování. Použití Šachopedie i testů je optimalizované pro řešení v počítačíchtabletech i mobilních telefonech.

V každém testu je 10 otázek (v prvních pěti řešíme z pohledu bílého, v dalších pěti z pohledu černého). Časový limit je 20 minut na každý test. Po dokončení testů se uživateli zobrazí vyhodnocení správných a chybných odpovědí. Otázky ve všech testech jsou náhodně generovány z větších databází příkladů, takže je testy možné řešit opakovaně.

Níže najdete popis jednotlivých funkcí.

 

  1. Procvičování pohybu figur

 

První test u každé figurky je zaměřený na pohyb danou figurkou. Je vhodný pro začátečníky.

U krále a jezdce má uživatel za úkol označit všechna pole, na která může daná figurka táhnout.

U věže, střelce a pěšců by označování všech polí bylo nezáživné, proto se tahy těchto figur procvičují pomocí braní.

 

Všechna braní věžemi – uživatel má za úkol označit všechny soupeřovy kameny, které mohou bílé věže svým příštím tahem vzít.

U dámy jde zadání ještě o kousek dál. Děti mají za úkol označit všechna pole, na kterých může dáma dát šach.

 

  1. Maty 1. tahem jednotlivými figurami

Zde je zadání dát mat 1. tahem danou figurkou.

Mat 1. tahem dámou – děti vyznačí své řešení kliknutím na dámu a potom na cílové pole.

 

Pro každou figurku se náhodně generuje 10 příkladů z databáze 100 připravených pozic, takže je testy možné řešit opakovaně. Děti (ale třeba i samoukové z řad dospělých) si v tomto cvičení výborně procvičí matování jednotlivými figurami.

 

  1. Matové obrazce s jednotlivými figurami

V těchto testech mají děti za úkol doplnit do pozice chybějící figuru na takové pole, aby byl soupeřův král v matu. Doplněná figura většinou přímo matuje soupeřova krále, ale v některých příkladech k matování jen pomáhá krytím důležitého pole.

 

Matové obrazce s jezdcem – označíme pole, na které je potřeba doplnit bílého jezdce, aby byl černý král v matu.

 

V tomto cvičení je vždy jen jedno správné řešení. Uživatelé si výborně procvičí matové obrazce s jednotlivými figurami. Cvičení je dobře využitelné i pro mírně pokročilé hráče.

 

  1. Materiální zisky s jednotlivými figurami

Tyto úkoly jsou důležitá součást tréninku základní taktiky. Dvojí údery, vazby, odtahy, vyšachování – to vše si děti procvičí jednu figurku po druhé.

Materiální zisky se střelcem – kliknutím na střelce a potom na cílové pole uživatel vyznačí tah, kterým získáme materiální převahu.

 

Testy s materiálními zisky jsou vhodné pro mírně pokročilé hráče a díky velkým databázím pozic, ze kterých se příklady generují, je možné řešit tyto testy opakovaně.

 

  1. Další testy

V Testech s šachovými figurami najdete ještě několik perliček navíc.

Specialitou, která je zajímavá i pro zkušenější hráče, je test „Umístěte krále do matu“. V těchto pozicích chybí soupeřův král. Dokážete najít pole, kde musí soupeřův král stát, aby byl v matu? Je to zábavný test i pro mírně pokročilejší hráče a procvičuje představivost a vnímání matových obrazců.

Umístěte krále do matu – děti mají za úkol označit jediné možné pole, na kterém musí stát soupeřův král, aby byl v matu.

 

V závěrečném procvičování pak následuje test Maty 1. tahem různými figurami (takže děti dopředu neví, kterou figurkou mají mat dát), ve kterém se 10 příkladů náhodně generuje z databáze 700 pozic. A potom Materiální zisky různými figurami, kde se příklady generují z databáze 300 pozic.

 

Úplný závěr pak představuje Sedmidílná série matových obrazců. Úspěšným vyřešením jednoho testu se posunete na další úroveň. Postupně do matových obrazců doplňujete svého krále, dámu, věž, střelce, jezdce, pěšce). Závěrečný test je věnovaný doplňování soupeřova krále do matu. I zde jsou všechny testy generované z větších databází pozic.

 

Věřím, že celá tato série obohatí práci se začátečníky a mírně pokročilými šachisty na školách, v oddílech i v řadách samouků. Dohromady v Testech s šachovými figurkami najdete téměř 2500 originálních pozic. Díky odkazům na Šachopedii se mohou děti o jednotlivých figurkách dozvědět více a proklikat se i k dalším tématům.

Přeji mnoho poučení i zábavy ve všech těchto šachových testech i v řadě dalších, které pro Vás připravujeme.

 

Odkazy:

Testy s šachovými figurkami http://sachy-dolmen.cz/stranka/testy-s-sachovymi-figurkami

Šachopedie http://sachy-dolmen.cz/sachopedie/sachopedie-rozcestnik

Článek o Šachopedii na Novoborském šachovém serveru (připravujeme)

 

Projekt Šachy do škol http://www.sachydoskol.cz/

Martin Beil