Turnaj pro děti z mateřských škol „O šachovou Korunku“ v Ostravě

Dne 30. 5. 2022 se ve Středisku volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách uskutečnil v pořadí již druhý ročník turnaje,

kterého se zúčastnilo 9 čtyřčlenných družstev z jednotlivých mateřských škol na území Ostravy.

 

První místo obsadila MŠ Hornická, na druhém místě se umístila MŠ Klubíčko a třetí příčku obsadily děti z MŠ Dvořákova.

Krásné ceny a medaile si odnesly všechny děti, které se turnaje zúčastnily. Hrály s velkým zaujetím a s radostí.

 

Středisko volného času Korunka zaštiťuje  projekt „Šachy do škol“ již několik let, pedagogové střediska učí děti hrát šachy v devíti mateřských školách.

Akce byla finančně podpořena z programu „Talentmanagement“ statutárního města Ostravy.

 

Mgr. Jana Secová
ředitelka SVČ Korunka Ostrava