Více o cvičebnicích od M. Beila – Jak vybrat ten správný díl?

Nejste si jistí, kterou cvičebnici ze sedmi dílů zvolit právě pro vaše svěřence?

Tento článek obsahuje důležité odkazy na obsahy jednotlivých dílů, řešení cvičení, metodické poznámky a procvičovací testy. 

Je prvním ze čtyřech článků, které přiblíží vyučujícím obsah, využití a různé náměty a tipy k šachové výuce.

V letech 2012-2017 jsme s našim autorským týmem připravili pro Šachový svaz ČR sérii Šachových cvičebnic 1. – 7. díl. Čtyřdílnou sérií článků se ke cvičebnicím vracíme a dáváme různé náměty a pohledy na využívání těchto materiálů pro šachové tréninky a kroužky.

Šachové cvičebnice doplňují hlavní metodický materiál, kterým je Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu od Petra Herejka. V této základní Metodice se ve 40 lekcích probírají základní šachové lekce. Metodiku doplňuje ještě Sbírka šachových úloh a právě naše sedmidílná série Šachových cvičebnic.

Zatímco Metodika je určená především do rukou učitelů a trenérů a Sbírka úloh je zaměřená na velké množství procvičovacích příkladů, Šachové cvičebnice patří do rukou přímo dětem! Jejich hlavními cíli je upoutat pozornost dětí, příjemnou formou procvičovat probíraná témata a posílit emocionální vazbu dětí k šachu.

Výrazové prostředky Šachové cvičebnice:

Šachové cvičebnice jsou „trojrozměrné ilustrace probíraných šachových témat“. Prvním rozměrem je množství procvičovacích diagramů. Diagramy jsou barevné, s jasným a jednoznačným zadáním, určené do rukou dětem, které mohou přímo do diagramů vyznačovat svá řešení.

Druhým rozměrem jsou šachové texty. O co méně prostoru texty ve cvičebnicích dostávají – v podstatě jen dva řádky na každé stránce – o to důležitější tyto texty jsou! Jejich cílem je stručně a jasně vystihnout dané téma, dát dětem poučení, vystihnout duši probíraného tématu.

A konečně třetím důležitým rozměrem cvičebnic jsou barevné obrázky ilustrátorky Vlasty Pospíšilové. Vyjadřují dané téma, mají veselou formu a upoutávají pozornost dětí. Dávají šachovým tématům příběh, který pak děti na stránkách cvičebnic prožívají.

Tyto tři rozměry Šachových cvičebnic – diagramy, texty a obrázky – provádějí děti základními tématy šachového světa. Pomáhají jim stránku po stránce procvičovat důležitá témata, učit se z poučných textů i z vlastních chyb, poutají děti ke kouzelnému světu šachu.

Ukázková stránka diagram, texty a obrázek

Co ve cvičebnicích najdete:

Cvičebnic je 7 dílů a dohromady pokrývají těchto 40 lekcí. 1. díl Šachové cvičebnice má 4 lekce, ve kterých si děti procvičují základní pravidla šachu. V každém dalším dílu je 6 lekcí, takže celkových 40 lekcí v sedmi dílech.

Každá lekce začíná velkým obrázkem a stručným přehledem obsažených témat. Následuje několik stran samotného procvičování, proloženého poučnými texty a ilustračními obrázky. Na konci většiny lekcí pak najdete hru na zpestření s šachovou tematikou.

2. díl je zaměřený na další důležité herní prvky jakou jsou šach, mat, pat a různé matovací postupy. Ve 3. díle najdete zásady zahájení, základní taktické prvky a úvod do pěšcových koncovek. 4. díl je zaměřený na kombinace jednotlivých figur a na základní kombinační ideje. V 5. díle pokračují kombinační ideje, různé typy útoků na krále a pěšcové koncovky. 6. díl je zaměřený na koncovky od pěšcovek přes koncovky těžkých figur až po lehkofigurové koncovky. A konečně v 7. díle se dostáváme k základům strategie a k úvodu do studia jednotlivých zahájení.

Všech sedm dílů kompletně pokrývá základní výcvik začátečníků a společně s Metodikou pro učitele a trenéry šachu a Sbírkou šachových úloh dávají trenérům, učitelům i dětem do rukou základní materiál pro zvládnutí několika prvních let šachového výcviku.

Kompletní sada 7 šachových cvičebnic

Řešení příkladů ze cvičebnic:

Většinu obsahu cvičebnic tvoří procvičování na diagramech. Děti píší jeden či více tahů řešení, tahy mohou také vyznačovat šipkami na šachovnici, anebo označují pole nebo figurky, vybírají z nabízených možností a tak dále.

Pro učitele, trenéry, ale i pro rodiče, kteří často své děti šachovým světem provázejí, jsme připravili graficky zpracovaná řešení všech sedmi dílů cvičebnic. Najdete v nich vzorově vyřešené cvičebnice a můžete si tak porovnat správná řešení.

Pokud byste řešení nechtěli mít graficky vyznačená přímo na stránkách, ale upřednostníte textový záznam řešení, můžete si k 2. až 7. dílu vytisknout tyto pdf soubory s řešeními všech příkladů a zároveň s metodickými komentáři: 2. díl, 3. díl, 4. díl, 5. díl, 6. díl, 7. díl.

Procvičovací testy My-Chess:

K nejdůležitějším tématům ve všech sedmi šachových cvičebnicích jsme připravili také online šachové testy na výukovém webu My-Chess. Z každého dílu Šachové cvičebnice jsou připravené tři procvičovaní testy nejdůležitějších témat, takže celkem 21 procvičovacích testů.

Můžete je využít jako doplňkové domácí úkoly k práci s šachovými cvičebnicemi. Také jako zpestření, kdy děti kromě vizuálních a praktických ukázek na tréninku a kromě práce s papírovými cvičebnicemi mohou procvičovat i na počítačích, tabletech a telefonech.

Online testy je možné využít také jakou souhrnná procvičování po projití některých lekcí nebo celých dílů cvičebnic. Obsahují jiné příklady než papírové cvičebnice, takže navyšují množství procvičovacích úkolů a umocňují opakování. Zajímavé využití je také jejich promítání přímo na tréninku. Anebo jako pomůcka pro stanovení vhodného dílu cvičebnice k nákupu – vyzkoušíte si různé online testy a ty, které Vám nejlépe vyhovují, Vás navedou ke koupi příslušného dílu Šachové cvičebnice.

Na webu My-Chess navíc najdete stovky dalších procvičovacích testů, výukových témat, šachopedii a řadu dalších pomůcek. Takže můžete děti nasměrovat k dalšímu zdroji šachového poučení a procvičování. Pokud se děti v systému My-Chess zaregistrují, budou dostávat i motivační odměny a za ně si mohou kupovat elektronické sběratelské šachové kartičky.

Procvičování na webu My-Chess

Druhá série šachových cvičebnic:

V roce 2019 jsme ve spolupráci s Galerií Dolmen vydali úvodní dva díly nové série šachových cvičebnic. Proč stejný autorský kolektiv začal i druhou sérii metodických materiálů? Tato série je jiná svým přístupem. Jsou to cvičebnice a učebnice v jednom. Obsahují tedy jak vysvětlení dané látky, tak i její procvičení. Mají jiné metodické řazení témat, založené hlavně na rozdělení šachové partie na zahájení, střední hru a koncovku.

V prvním díle s názvem Malé představení šachových kouzel se děti učí a procvičují základní pravidla šachu. Důraz je především na spoustu diagramů s vyznačováním tahů jednotlivých figur. Dále si procvičí důležité herní prvky braní figur, útok na figury a krytí figur. Následuje důkladné procvičení šachu a jeho zrušení, matu a nakonec návod k sehrání smysluplné šachové partie. Cvičebnice je určená pro úplné začátečníky a je pravdou, že řada zájemců o šachy ji může dokonce přeskočit, protože se v ní velmi podrobně procvičují úplné základy.

Druhý díl se jmenuje Tři části šachové partie a jak název napovídá, jeho hlavním cílem je rozdělit šachovou partii na zahájení, střední hru a koncovku a v každé z těchto částí ukázat nejdůležitější herní prvky a postupy. Cvičebnice nabízí základní výklad i procvičování hlavních herních dovedností a má řadu různých využití, o kterých se zmíníme v dalších dílech této série článků.

V příštích letech plánujeme ještě dalších pět dílů. Třetí díl bude zaměřený především na taktiku – se spoustou kombinačních diagramů a se zaměřením na hledání jejich řešení. Čtvrtý díl se bude věnovat koncovkám – od základních pěšcových koncovek až po základy koncovek figurových. Pátý díl bude zaměřený na strategii –od přání jednotlivých figur, přes hodnocení pozice a plán hry, až po typové postupy v různých pozicích. Šestý díl se bude věnovat zahájení a jeho cílem bude pochopení zásad hry v zahájení, jejich důkladné procvičení a vytvoření repertoáru zahájení. A konečně sedmý díl celou sérii zastřeší a propojí a poskytne bonusovou hodnotu navíc v řadě užitečných námětů a tipů, myšlenkových vzorců, pomůcek pro správnou hru.

Oproti barevné sedmidílné série je tato druhá série černobílá, takže si děti mohou obrázky vymalovávat. Je ve větším formátu A4 a má dvojnásobné množství stran. Kromě procvičování nabízí i samotný výklad. Má jiný metodický postup. A má také větší množství procvičovacích příkladů – tak velké, že může sloužit i jako jediný a samostatný studijní materiál, který zájemce o hru postupně a metodicky provede šachovým vývojem.

Také k těmto cvičebnicím jsou připravené online procvičovací testy. K 1. dílu Malé představení šachových kouzel je najdete tady, ke 2. dílu Tři části šachové partie je najdete tady.

Druhá série šachových cvičebnic

Obě série cvičebnic jsou určené pro práci v šachových kroužcích a oddílech. Jsou doporučenými materiály projektu Šachy do škol. Mohou se využít jak přímo během tréninkových lekcí, tak i pro zadání domácích šachových úkolů, tak i pro samostatné studium samouků.

Všechny uvedené cvičebnice je možné je zakoupit na webu Šachového svazu ČR, oddíly a kroužky je mohou dostat v rámci projektu Podpora šachových oddílů a kroužků. Koupě je možná také v autorově šachovém e-shopu My-Chess.

Tento článek je součástí série článků, které vyjdou v září a říjnu 2022 na webu Šachového svazu ČR:

1. díl: Šachové cvičebnice pro děti
2. díl: Obsah šachových cvičebnic (článek vyjde 15.9.)
3. díl: Využití šachových cvičebnic (článek vyjde 29.9.)
4. díl: Šachové cvičebnice – náměty a tipy (článek vyjde 20.10.)

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com. Budeme rádi, když nám napíšete, jak cvičebnice používáte, co se Vám na nich líbí nebo naopak nelíbí, případně jestli používáte i jiné cvičebnice a materiály. Obdržené náměty rádi zařadíme i do 4. dílu této série článků s náměty a tipy pro trenéry.

Za kolektiv autorů Šachových cvičebnic,
Martin Beil, my-chess.com